Astu liikmeks juba täna!

Meiega liitumine on väga lihtne. BKAÜ liikmeks võib astuda iga füüsiline ja juriidiline isik, kes vastab põhikirjas ja seaduses toodud tingimustele. Ühistu liikme sisseastumismaks on 50 eurot ning minimaalne osamaks 500 eurot. Igal liikmel võib olla mitu osamaksu. Liikmemaks ja osamaks tuleb tasuda ühistu arvelduskontole 3 tööpäeva jooksul arvates ühistuliikmeks vastuvõtmisest. Ühistu liikmel on võimalus kasutada kõiki BKAÜ teenuseid, võtta osa üldkoosolekust, otsustada ühistu tegevussuundade üle ning saada osa ühistu kasumist. Senised investeeringud on võimaldanud meil maksta oma liikmetele kasumit välja igakuiselt üle 10% aastas.

Eraisik

Juriidiline isik